Kto wykonuje badanie pisma?

Maksymilian Adamczyk 2019-12-28 0 komentarzy
Kto wykonuje badanie pisma?

Grafolodzy przeprowadzają klasyczne oraz techniczne badania pisma ręcznego i dokumentów. Po wykonaniu badań sporządzają profesjonalne opinie grafologiczne.

Cele klasycznych ekspertyz pisma mogą być następujące:

 • ustalenie liczby autorów ręcznych zapisów,
 • zweryfikowanie prawdziwości podpisów oraz zidentyfikowanie ich wykonawców,
 • ustalenie przypuszczalnego okresu powstania zapisów,
 • określenie cech osobowościowych autora na podstawie anonimowego tekstu,
 • identyfikacja podpisów przy wsparciu nowoczesnych programów komputerowych.

Badania klasyczne pisma opierają się na założeniu, że pismo zawiera cechy indywidualne autora, które wykształciły się i utrwaliły na przestrzeni lat. Na obraz graficzny tekstu pisanego mają wpływ również inne czynniki jak np.: stan zdrowia autora, spożywanie przez niego alkoholu lub branie leków, a także warunki pisania.

Badanie pisma jest wykonywane metodą graficzno-porównawczą. Metoda ta uwzględnia różne elementy badawcze tekstu pisanego oraz podpisów. Podczas jej stosowania brane są pod uwagę następujące cechy identyfikacyjne:

 • syntetyczne - ogólne,
 • topograficzne,
 • motoryczne,
 • geometryczne, czyli mierzalne,
 • językowo-treściowe,
 • konstrukcyjne.

Oprócz klasycznych analiz pismoznawcy z Instytutu Ekspertyz Kryminalistycznych Analityks z Poznania oferują techniczne badania dokumentów. Mają one na celu m.in.:

 • zbadanie autentyczności dowodów tożsamości, banknotów oraz innych dokumentów,
 • zbadanie dokumentów zniszczonych w celu odczytania ich treści oraz odtworzenia wyglądu,
 • ujawnienie zapisów usuniętych, przerobionych lub zamazanych.

Przygotowana przez grafologów pisemna ekspertyza zawiera część merytoryczną oraz tablice ilustrujące przebieg badań.

Skomentuj wpis